Top

Bemanningsprocess

 

Företagsbesök

Vid uppstart så vill vi genomföra en verksamhetsanalys och gör givetvis besök på arbetsplatsen för att sedan ta fram en kravprofil och en tidsplan.

 

Sökning och urval

Efter besök så påbörjar vi annonsering i olika medier och går igenom vår kandidatbank. Vi genomför ett noggrant urval där vi efter intervjuer och referenstagning presenterar en skräddarsydd presentation av våra mest aktuella kandidater med en kortare utförlig presentation av varje kandidats intervju. Vi lägger stor vikt vid att hitta rätt kandidat och genomför endast kvalitativa presentationer.

 

Presentation kund

Efter presentation gör ni som kund ett urval av vilka kandidater ni vill träffa för en intervju och vi bestämmer tid för träff och förser de aktuella kandidaterna med den information som behövs för att ni som kund ska kunna göra en så enkel intervju som möjligt.

 

Uppföljning och utvärdering

Under hela uppdraget gör vi löpande uppföljningar för att se att allting fungerar som önskat på uppdraget. Detta gör vi självklart både med kund och med medarbetare. För oss är det viktigt att säkerställa att alla parter är nöjda och att allt fungerar bra. Detta gör vi bland annat genom att vara närvarande på plats hos kunder och medarbetare.

 

Avtal och löpande uppföljning

Våra anställningar erbjuds med kollektivavtal, relevanta försäkringar. Vi anser att utvecklingspotentialen för vår personal är viktig för att de ska bredda sin kompetens och har därför en god kontakt med både arbetstagare och kund.

 

Fyll I formuläret nedan så kontaktar vi dig.