Top

Auxante erbjuder tjänster över hela landet och antar uppdrag för arbetare såväl som för tjänstemän. Vi arbetar hårt för att våra kunder ska få en god kontakt med oss men även för att rätt personer presenteras för den sökta tjänsten och ser kvalitet framför kvantitet.

 

Auxante har kollektivavtal med LO och är i dagsläget verksamma inom fordonsbranschen med visionen att expandera och vara verksamma inom många olika verksamhetsområden.

 

Vi följer Bemanningsföretagens stadgar och etiska regler. Att ständigt förbättras är en naturlig del av vårt dagliga arbete då vi anser att utveckling kräver anpassning för att kunna bli hållbart och gynnsamt.

 

Auxante har en strikt miljöpolicy och arbetar efter konkreta mål för miljöarbete, hållbar utveckling och hållbart företagande. Auxante förhåller sig till de 16 miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat.